Solid fiber aansluitingen:

Vooropgesteld: Wij zijn geen adviesbureau. Vraagbundeling is voor ons slechts een middel om een doel te bereiken.
Dat doel is om te komen tot de aanleg en exploitatie van een bedrijvenparknetwerk tegen een minimaal kostendekkende exploitatie.

Het directe effect is dat tegen gunstige voorwaarden voor ondernemers aan de groeiende lokale vraag om bandbreedte kan worden voldaan.

Het indirecte effect is voor partijen als gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties
dat de waarde van hun bedrijvenpark en de individuele opstallen toeneemt. Het verbeterde vestigingsklimaat brengt nieuwe economische ontwikkelingen. Lang geleden was de geografische positie en de fysieke bereikbaarheid een van de belangrijkste redenen om je als bedrijf ergens te vestigen. Tegenwoordig is digitale bereikbaarheid net zo belangrijk.

Onze vraagbundeling kent 4 stappen.

1) Concept netwerk ontwerp. Wij doen ons voorwerk nodig om goed voorbereid de inventarisatiefase in te kunnen gaan. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar huidige telecominfrastructuur, civiele uitdagingen, bereidheid van de verschillende instanties om met ons samen te werken, type percelen en opstallen, etc.

2) Inventarisatie. In deze fase benaderen wij de bedrijven op het bedrijvenpark om te vragen of zij interesse hebben in een glasvezelaansluiting.

3) Business case. In deze fase kijken we of we een juiste match kunnen maken tussen ons netwerkontwerp, de nu deelnemende bedrijven en potentiele toekomstige aansluitingen. Het resultaat is ons definitieve netwerk ontwerp op basis waarvan we de benodigde investeringen en kosten/baten analyse maken qua minimaal benodigde aantal aansluitingen.

4) Go / No Go. Indien voldoende aanmeldingen ontvangen zijn dan volgt er een Go en gaan we tot aanleg over, indien er (nog) niet voldoende aanmeldingen zijn wordt bekeken of we verwachten dat we deze alsnog kunnen krijgen.
Indien de verwachting is dat we deze binnen korte tijd bereiken gaan we door. Indien we niet denken voldoende deelnemers te behalen melden we dit aan de ondernemers en richten we onze energie op andere bedrijvenparken.

Wilt u in bovenstaande een rol spelen of kent u een bedrijvenpark waar onze energie naar toe wilt dirigeren dan horen wij het graag.

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Solid Fiber
De tweede Geerden 23
5334 LH – Velddriel
Telefoon algemeen:085 0645900
E-Mail: info@solidfiber.nl

WIJ BIEDEN OOK SPECIALE AANSLUITINGEN (BIJVOORBEELD VOOR CAMERABEVEILIGING)