Solid Fiber aansluitingen:

Er is veel stimuleringsbeleid maar ook veel regelgeving omtrent de aanleg van glasvezel (Next Generation Access networks) op bedrijvenparken.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft een goede handreiking opgesteld. Ook vanuit Europa gelden Europese regels.

Klik hieronder voor een aantal van deze documenten.

Er zijn vanuit de achtergrond van uw organisatie (bent u marktpartij ‘collectief’ of bent u ‘overheid’?) natuurlijk diverse mogelijkheden maar ook diverse beperkingen. In hoofdlijn zijn er de volgende praktijksituaties

1) Als er glasvezel ligt en er zijn meerdere dienstenaanbieders op dit net actief, is overheidsbemoeienis in netwerkontwikkeling niet toegestaan.
2) Als er glasvezel ligt maar het is een gesloten netwerk, is hulp van de overheid onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
3) Als er géén glasvezel ligt maar er zijn partijen die overwegen om dit in de toekomst aan te gaan leggen, is hulp van de overheid onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
4) Als er géén glasvezel ligt en er zijn ook geen marktpartijen die zonder steun interesse hebben om aan te leggen, dan ligt er voor de gemeente een directe verantwoordelijkheid. Hulp is niet alleen toegestaan maar ook zeer wenselijk.

In gevallen 2 t/m 4 is er vanuit de ondernemer gezien een directe aanleiding om de gemeente aan te spreken op haar verantwoordelijkheid.

Ons sterke punt is dat wij zelf investeren in onze eigen netwerken en dat wij daarvoor geen staatsteun nodig hebben (noch externe financiers). Wel zoeken wij een meedenkende gesprekspartner om de verglazingsambities voor een bedrijvenpark snel en efficiënt gestalte te kunnen geven.

Wilt u weten wat wij als marktpartij u te bieden hebben neem dan contact met ons op. Wij gaan de uitdaging graag aan.

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Solid Fiber
De tweede Geerden 23
5334 LH – Velddriel
Telefoon algemeen:085 0645900
E-Mail: info@solidfiber.nl

WIJ BIEDEN OOK SPECIALE AANSLUITINGEN (BIJVOORBEELD VOOR CAMERABEVEILIGING)